مورد کاوی بستنی چوپان

چالش :

شرکت چوپان در حوزه مواد لبنی در اذهان بوده است . در سال 1391 این شرکت در حدود 2 سال بود که بستنی تولید میکرد اما ایرانی ها اطلاعی از اینکه چوپان بجز محصولات لبنی بستنی هم تولید میکند نداشتند، شرکت چوپان ناامید از اینکه اصلا استفاده از برند چوپان و توسعه سبد محصولات در بستنی درست بوده است یا خیر …

مشتری:

شرکت لبنیات چوپان

شرکت لبنیات چوپان

سایت:   http://www.choopan.com

راهکار

راهکار:

تحقیقات بازار کمی و کیفی انجام شد و جایگاه برند چوپان در اذهان بررسی و خوشبختانه در حوزه لبنی چوپان در جایگاه خوبی قرارداشت بنابراین مهمترین مسئله معرفی اینکه چوپان بجز لبنی بستنی هم دارد ، جایگاه برند چوپان ، شعار برند ( بستنی خواستنی ) و کمپین بزرگترین بستنی دنیا ….

دستاورد

دستاورد:

تقاضا در مورد بستنی چوپان بقدری بالا بود که تولید جوابگوی تقاضای بازار نبود و حتی به برخی شهرستانها امکان ارسال وجود نداشت . تاثیر ان در فروش محصولات لبنی چوپان هم چشمگیر بود

ناگفته نماند که متاسفانه ما ایرانی ها برای نذری و یا دریافت هرچیز رایگان حتی در مراسم های عروسی و عزا رفتارهای نادرست و هجوم می اوریم که تمام مراسم روزنمایی از بزرگترین بستنی دنیا خیلی عالی برگزار شد و در نهایت هدف مد نظر سازمان انجام شد اما چقدر خوب بود در زمان توزیع بستنی هم ارامش و همراهی همه انجام میشد و پیش بینی هوشمندانه ما که بستنی در ماشین ها اماده توزیع بود و چیزی در حدود 120 هزار بستنی بین همه توزیع شد و نیروی انتظامی اجازه توزیع از ظرف بستنی بزرگ را ندادند و کلیه بستنی ها در مراکز خیریه توزیه شد که بازتاب بسیار خوبی را داشت.

پیشنهادات بسیار خوبی برای ادامه کار چوپان در نظر گرفته شده بود که بدلیل تغییرات درون سازمانی متاسفانه امکان اجرا و ادامه این نوع اوری وجود نداشت