مورد کاوی برند بامبی

  • با توجه به تمایل ایرانیان به مصرف شیرینی و بستنی بازار خوبی برای ارائه سبک جدیدی از بستنی وجود داشت.
  • انتخاب نام ، جایگاه برند ، شعار برند و طراحی کاراکتر و کلیه اقلام تبلیغاتی انجام شد.
  • در طول زمان یکسال با راه اندازی کلوپ مشتریان بیش از ۳ هزار مشتری وفادار ایجاد شد.
  • سبک بستنی متفاوت و سالم ارائه میشد.
  • bamby