برند گیله

خلق و راه اندازی برند گیله جهت گروه جهاد تحقیقات از زیرگروه های جهاد کشاورزی و تدوین سبد محصولات این برند. در سال 1395 کارخانه این شرکت آماده بهره برداری میشود و انواع محصولات گیله به بازار ایران و بازارهای صادراتی ارائه خواهد شد.

کلیه اقدامات از انتخاب نام برند ،‌جایگاه برند ، شعار برند، توسعه سبد محصولات و کمپین ارتباطی انجام شده است . این برند دو طبقه کالایی خواهد داشت :‌خانگی و محلی

انواع برنج و عسل و حبوبات و. لبنیات و ….. با گیله محلی و انواع محصولات آبلیمو و رب و ترشیجات و مرباجات با گیله خانگی به بازار ارائه خواهد شد.

مشتری:

گروه جهاد تحقیقات

گروه جهاد تحقیقات از زیرگروه های جهاد کشاورزی