پادکست و صوت

پادکست هایی در مورد فضای کسب و کار، برند، بازاریابی و کلیه مصاحبه های رادیویی در این قسمت قرار خواهند گرفت.
خوشحال میشم نظرات شما رو مورد پادکست ها بدانم.